AALBORG KOMMUNE

Ekspert inden for sikkerhed på maskiner og proces anlæg, samt innovativ udvikling af teknisk udstyr.

Z

Foldere, løsblade, infographic mm.

Aalborg

I samarbejde med journalist og tekstforfatter Gitte Als, har vi layoutet 3 hjerneskadefoldere for Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland. Én målrettet fagpersoner, én målrettet borgere og en omhandlende genoptræning.