Fredsby Aalborg

Fredsby Aalborg er en NGO-organisation, der vil gøre Aalborg til et center for fred og bæredygtig udvikling – med udgangspunkt i FN og FN’s institutioner.

Z

Logo, Hjemmeside

Aalborg

Logoet tager udgangspunkt i 4 symboler, som tager udgangspunkt i Fredsby Aalborg.

De 4 hjørnesten: Fredsmuseum – Fredsforskning – Fredsaktivisme – Fredsinnovation.
De 4 hjørnesten i visionen visualiseres i form af 4 prikker, som hver er omkranset af hver deres cirkel. Cirkler der illustrerer fred og tryghed.

Netværk: Netværket mellem individer, virksomheder og byer over hele jorden, illustreres ved at skabe en sammenkobling mellem de 4 elementer.

Elementerne har forbindelse mellem hinanden og symboliserer fred, samarbejde og det at være fælles om at udnytte jordens ressourcer og skabe bæredygtige løsninger. Forbindelsen bliver fremhævet af det negative rum der bryder cirklerne.

Udvikling: Som symbol på at udbrede netværket og den bæredygtige udvikling, er bomærket designet således at cirklerne er åbne.

Samtidigt illustrerer de åbne cirkler at Fredsby Aalborg er en NGO by-organisation, som arbejder uden grænser og for at skabe et stærkt netværk på tværs af landegrænser.

Jorden: Cirklerne, der omkranser prikkerne i bomærket, er designmæssigt udformet således, at følgende symboler kommer til udtryk:  Beskytte jorden – Udnytte jordens ressourcer – Tryghed og sammenhold.

Conexia er fremragende til at sætte sig ind i foreningens vekslende behov og leverer hurtigt et godt forslag til løsning af en stillet opgave. Vi indledte allerede fra starten et samarbejde med Conexia omkring foreningens grafiske profil og udarbejdelse af hjemmeside. Det var et enestående stærkt layout som straks blev vedtaget af bestyrelsen. Vi kan på det varmeste anbefale et tæt grafisk samarbejde med Conexia.

Niels Erik Thomsen

Formand, Fredsby Aalborg